EQUUSMIND - warsztaty i coachingi z końmi

Konie:

  • uczą nie oczekując nic w zamian
  • wchodzą w interakcję z człowiekiem i budują z nim relację
  • udzielają informacji zwrotnej bez jakichkolwiek filtrów
  • inspirują do zmiany zachowania

 

Zajęcia z końmi:

  • podnoszą samoświadomość i pozwalają na głębsze poznanie emocji
  • umożliwiają "przyjrzenie się" sobie w różnych rolach (np. w roli lidera)
  • dają motywację do zmiany sposobu przewodzenia ludziom
  • wspierają otwartość w relacjach
  • dają możliwość doświadczenia 100% obecności

 

 

Obszary DZIAŁANIA: "Business to Consumer" i  "Business to Business"

Poznanie mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz świadomość emocjonalna to elementy budowania pewności siebie jako lidera, pracownika, sprzedawcy. Indywidualne zajęcia z końmi pozwalają na odkrywanie potencjału, motywują do zmiany nawyków, dają możliwość doświadczenia obecności.

Konie nieustannie uczą mnie pokory
i postępowania z ludźmi.

Anna Zdzieszyńska

Dlaczego KONIE?

Konie są zwierzętami stadnymi i mają ustaloną hierarchię...

poprzez ćwiczenia z końmi możesz bardziej świadomie budować autorytet i przywództwo

 

Konie wytworzyły jasną i skuteczną komunikację…

dzięki obserwacji i współpracy z końmi możesz zweryfikować czytelność swojej komunikacji i postanowić o zmianie nieprawidłowych nawyków

 

Stado koni tworzy perfekcyjnie działający zespół…

wzorując się na koniach nauczysz się jak bardziej świadomie budować wzajemne relacje

 

Reakcje koni na zachowania człowieka są autentyczne

i niewyrachowane…

informacja zwrotna, którą otrzymasz jest pozbawiona jakichkolwiek filtrów i umożliwia lepsze poznanie siebie

 

Konie są wysoce empatyczne, co pozwala im perfekcyjnie odczytywać nastawienie ludzi…

dzięki wejściu w relację z końmi możesz uświadomić sobie
i poznać swoje prawdziwe emocje

 

Zachowania koni często są zaskakujące dla człowieka…

pracując z końmi doświadczysz jak otwarcie można podejść
do podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów
i wyznaczania celów

 

 

Dla osób indywidualnych

Wspólne cele i dzielenie wartości to kluczowe atrybuty skutecznego zespołu. Podczas pracy
z końmi na szkoleniu członkowie zespołu poznają siebie nawzajem lepiej, rozumieją swoją odmienność i uczą się jak osiągać efekt synergii w działaniu, kreowaniu rozwiązań
i podejmowaniu decyzji.

Dla zespołów

Zrozumienie różnych potrzeb i odmiennych percepcji jest często ważnym aspektem
dla partnerów i rodzin. Udział w szkoleniu
z końmi wspiera budowanie lepszych relacji, uczy szacunku i wspiera efektywną komunikację.

Dla rodzin

Warsztaty

Coaching

Zdjęcia na stronie: Paulina Jatczak, Gabi Krzyżanowska, Bartek Bielman, Żaneta Żmuda-Kozina,
Anna Badowska-Spałek, Małgorzata Jurczak

08 lipca 2021
Zapraszam do wysłuchania rozmowy o koniach w życiu, rozwoju i sztuce :-) - KońStruktywna Rozmowa

Ws

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.